Hur stor checkkredit kan man få?

coins

Storleken på en checkkredit avgörs av många olika faktorer precis som vid bedömningen av ett företagslån. En viktig faktor brukar vara omsättningen på företaget under ett år, och en checkkredit är ofta ställd i relation till denna, tex 5%-10%. Andra viktiga parametrar är företagets kreditvärdighet, stabilitet och resultat. Precis som vid ett företagslån kommer bedömningen av en checkkredits storlek att vara riskrelaterad, i förhållande till vad ett företag kan klara av att betala tillbaka. Mynt erbjuder en checkkredit till företag baserad på en automatiserad bedömning av företagets återbetalningsförmåga. Att ha en tillgänglig checkkredit, är gratis och kan vara en god ide för att förbereda sig för ett läge där man behöver ytterligare likviditet, som tex vid en investering i verksamheten.

Kom igång idag!

Se ditt kreditutrymme på 3 minuter, helt gratis. Gör uttag direkt genom företagslån eller fakturalån. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.