Checkräkningskredit

Checkräkningskredit, företagskredit och checkkredit har alla samma betydelse. Skillnaden mot ett företagslån är att en checkräkningskredit är en finansiering som erbjudits till ett företag. En checkräkningskredit kan vara utnyttjad eller outnyttjad. Checkräkningskredit, eller checkkredit kommer från begreppet check, och avsåg att banken skulle möjliggöra betalning av en check upp till ett visst belopp, även om teckning saknades på bankkontot. Idag är betydelsen liknande och syftar på en tillgänglig limit, som kan utnyttjas vid behov. Att en checkräkningskredit kan ha många fördelar. Att som företag inte ha mer belåning än nödvändigt är sunt från ett kostnadsperspektiv. Vissa checkräkningskrediter har en löpande avgift som man bör vara uppmärksam på om det i så fall är värt att betala. Med en tillgänglig checkkredit, istället för företagslån, kan man ha nära till likviditet, utan att betala kostnaden för ett företagslån, vilket för många är en god ide. Mynt erbjuder en flexibel checkkredit, som inte kostar något att aktivera, utan där företaget endast betalar för det som faktiskt utnyttjas.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, marknadsföra oss bättre och förenkla vår tjänst. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i våra Integritetspolicy.